VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar  | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on Facebook
Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

Onze activiteiten

Vrouwen leren van elkaar,

stimuleren en ondersteunen elkaar bij

de deelname aan de samenleving en

economische zelfstandigheid

VROUWenKRACHT wil in 2019 verder met vindplaatsgericht werken en laagdrempelige activiteiten, waaronder de inloopochtenden. Daarbij is VROUWenKRACHT altijd op zoek naar hoe bepaalde activiteiten elkaar kunnen bestuiven.

Vrouwen kunnen op twee ochtenden (maandag en woensdag) met hun vragen bij VROUWenKRACHT terecht. Vrijwilligers, (waaronder ook veel oud deelnemers), vervullen bij de eerste opvang een belangrijke rol. Ook voor meer complexe vragen is ruimte.


Maandag:     van 10:30 -12:30 uur

Woensdag:   van 10:30 -11:30 uur

andere dagen op afspraak

Locatie: wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'


Neem contact met ons op voor vragen.

Inloopochtend, eerste contact en kennismaking

Kern activiteiten

VROUWenKRACHT:

Activiteiten in samenwerking  met  

Wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’ en anderen

Kernactiviteiten VROUWenKRACHT

Vrouwen nemen Tijd voor elkaar

De huiskamer in het wijkcentrum vervult een essentiële rol in het samen optrekken van vrouwen.

Zo gaan bijvoorbeeld vrouwen met andere vrouwen naar de huisarts om hen te ondersteunen bij hun hulp vraag, doen vrouwen voor elkaar boodschappen of vangen hen na een ziekenhuisopname op als het eigen netwerk daartoe niet of onvoldoende in staat is.

In de huiskamer worden ook thema’s besproken die vrouwen raken of waarmee zij worstelen. Voorbeelden zijn: omgaan met psychische problemen, opvoedingsvragen, omgaan met geld en aanpakken van schulden.

Door te bewegen op muziek wordt de vitaliteit van het lichaam vergroot en dat heeft een positief effect op iemands gezondheid en welbevinden.

De lessen worden gegeven door Petra Boverhoff


De Biodanza-lessen zijn gestart in 2017 en staan volop in belangstelling.

De serie wekelijkse lessen worden gegeven in het wijkcentrum. De eigen bijdrage is 1 euro per les of middels een wederkerige vrijwilligers bijdrage.


De Biodanza-lessen beginnen weer op 24 september;

6 lessen van 13:30 - 15:00 uur


Vrouwen kunnen zich  hiervoor inschrijven via vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com of te bellen met Houriya Abbou:

06-45003533.

Biodanza

biodanza lessen

Moeders met kinderen op de basisschool actief betrekken bij de school. Hen te laten zien hoe zij hun kinderen op school kunnen volgen en hen vanuit de eigen thuissituatie kunnen ondersteunen. Hoe zij de rol kunnen vervullen bij het vergroten van de leerprestaties van hun kind.

Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor het huiswerk van hun kind en daarbij ook ondersteuning te bieden. Het is er tevens op gericht het ‘educatieve partner schap’ tussen leerkrachten en ouders te verstevigen met als doel het bevorderen van de leerprestaties. Centraal staan het delen van ervaringen en samen oplossingen vinden.

Ook tijdens de huiskamer wordt aandacht besteed aan de ouder betrokkenheid binnen scholen, bijvoorbeeld hoe kan je als moeder je kind ondersteunen bij zijn of haar leer ontwikkeling. Het verbeteren van het contact tussen ouder en leerkracht. Het verkrijgen van duidelijkheid van de rol van de ouder op school. Ook het Centrum van Jeugd en Gezin neemt deel aan de huiskamer ontmoeting als het thema omgaan met opvoeding wordt besproken.

Participatie op school, waaronder actieve deelname aan de ouderkamer

Heb jij moeite met wiskunde en kom je niet uit je huiswerk? Dan kan Wijkcentrum Overdie jou helpen. Een gediplomeerd docent uit de wijk Overdie ondersteunt dit project voor jou.

Waar?           Wijkcentrum Overdie

Wanneer?    Elke woensdag            van 17:15 uur tot 19:00 uur

                      Elke donderdag           van 19:00 uur tot 21:00 uur

Kosten?       € 20,00 voor 10 lessen


De begeleiding is bedoelt voor kinderen met een niveau van Havo of Vwo in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Inschrijven voor de begeleiding is verplicht!

In de vakanties ben je vrij en is er geen begeleiding!

Voor eventuele vragen en onduidelijkheid kan je contact opnemen met Houriya; tel. 0645003533

Huiswerkbegeleiding Wiskunde 1e en 2e klas HAVO-VWO

Voor groep 7 en 8 van de basis school en de eerste klas van het voortgezet onderwijs wordt huiswerk begeleiding aan geboden. Ook dit is een initiatief van ouders en docenten uit de wijk.

Heb jij moeite met Nederlands, Engels, Geschiedenis en Rekenen neem  en kom je niet uit je huiswerk, loop dan eens binnen? Wijkcentrum Overdie kan jou helpen!

Inloop huiswerkbegeleiding Nederlands, Engels, Geschiedenis en Rekenen

Wilt jij iets organiseren?

Heb je een idee? Graag nodigen wij alle ouders in onze wijk uit om zelf of met elkaar iets te organiseren wat kan bijdragen tot de verbetering van de leer resultaten van onze kinderen.

Het wijkcentrum heeft de faciliteiten en ruimte.

Wij staan open voor jouw initiatieven en komen graag met je in gesprek.  

Neem contact met ons op via Houriya: tel. 0645003533

Activiteiten in samenwerking met wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’

Huiskamer inloop

In de huiskamer vinden elke woensdagochtend activiteiten plaats, waaraan iedereen aan kan deelnemen. De huiskamer is een plek van waaruit bewoners zelf initiatief kunnen nemen voor activiteiten in het wijkcentrum en de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en beroepskrachten van het wijkcentrum.

De sfeer in de huiskamer is gemoedelijk. VROUWenKRACHT nodigt iedereen uit om langs te komen, en vooral vrouwen uit de wijk. Het is voor hen een laagdrempelige manier om dingen buitenshuis te doen en om zelf ook thema’s in te brengen die hen interesseren en waar zij meer over willen weten. Zie de website van VROUWenKRACHT voor een overzicht van de thema’s in januari 2018.


Woensdag:  inloop van 9:30 -10:00 uur;  thema van 10:00 -11:30 uur

Locatie: wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

programma Huiskamer inloop

Een keer pe­r maand gaan we met e­en groepje de wijk in­ om zwerfafval op te ­ruimen.

Het is een g­ezellige activiteit, ­waarbij je ook op een­ leuke manier werkt a­an je conditie en con­tacten maakt met de wijkbewoners. Kijk ook op onze facebook pagina voor Troep trimmen

Daarnaas­t draag je bij aan ee­n schonere wijk en ku­nt ook op een informe­le manier andere wijk­bewoners op hun veran­twoordelijkheid wijze­n.

Info en aanmelden: Houriya 06-45003533

Troep trimmen

Opstap Nederlandse taal

De Nederlandse taal is erg belangrijk voor deelname van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Sommige vrouwen spreken de Nederlandse taal onvoldoende of kunnen deze niet lezen of schrijven. Zij ervaren daardoor belemmeringen in bijvoorbeeld de contacten met de school van hun kinderen of het vinden van werk.


Mondelinge vaardigheid geeft vertrouwen in de conversatie en leidt daardoor tot een beter contact en gesprek met de buren, of iemand in de zorgverlening, een arts, of de docent van school. Goede communicatie is van belang om je persoonlijke mening en informatie juist te kunnen uitwisselen en ook om je gevoelens onder woorden te kunnen brengen.


Schriftelijke vaardigheid is vereist bij het schrijven van zowel persoonlijke als zakelijke brieven, e-mails, sollicitaties, notulen en verslagen, uitnodigingen. Activiteiten die lastig zijn en veel aandacht eisen. Een goede structuur zorgt voor leesbaarheid en duidelijkheid.


De cursus ‘Opstap Nederlandse taal’ biedt u de mogelijkheid de taal eigen te maken. Een proefles bepaalt op welk niveau lessen kunnen worden gevolgd.


Woensdag:   van 09:30 - 11:30 uur

Locatie: wijkcentrum 'wijkcentrum Overdie'


Info en aanmelden: Houriya 06-45003533

     Meer informatie over het

Bondgenootschap Geletterdheid

voor beter lezen en schrijven

meer over taalles 

Fietslessen

Fietsen maakt het zoveel gemakkelijker om even ergens naar toe te gaan. Bovendien is het een gezonde beweging, goed voor een leefbare wijk en het milieu. Voor vrouwen die niet met fietsen zijn grootgebracht vergroot het hun actieradius en daarmee hun onafhankelijkheid en hun mogelijkheden. Het fietsen maakt een intensievere deelname in de maatschappij mogelijk, bij hun werk, studie, en vervoer tussen school en thuis.


Regelmatig start VROUWenKRACHT Alkmaar een fietscursus voor vrouwen. Inschrijving kan via de website van Vrouwenkracht Alkmaar of telefonisch.

De fietscursus is voor vrouwen die nog niet (goed) kunnen fietsen maar dit wel willen leren. Deze cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur en wordt gegeven door een ervaren docente. VROUWenKRACHT organiseert de fietslessen veelal in samenwerking met het wijkcentrum. Onze organisaties staan voor veilig fietsen in de wijk en voor beweging en gezondheid.


Naast het praktisch fietsen, leren vrouwen ook verkeersregels en daarmee veilig fietsen. Na de 12 fietslessen kunnen de meeste vrouwen veilig aan het verkeer deelnemen. Voor vrouwen die nog steun nodig hebben na de 12 lessen, is er een mogelijkheid om samen met een fietsmaatje te gaan fietsen.

Wilt u zich opgeven voor de fietsles neem dan contact met ons op!

meer over fietslessen   

Moedermoestuin is een project waarbij vrouwen en hun kinderen samen tuinieren. Zij doen dat elke zondagmiddag van maart tot en met oktober bij de boerderij aan de Nijenburgerweg in Alkmaar. Door samen te werken in de tuin ontmoeten vrouwen elkaar en leren we bewust omgaan met voedsel en milieu.


Daarnaast biedt tuinieren ontspanning, gezonde beweging en sociale contacten. Het gezamenlijk onderhouden van een moestuin biedt zoveel meer dan alleen de oogst van groenten en kruiden.


Het gaat ook om het voeren van eigen regie. Dit aspect is nauw verbonden zijn met de filosofie van het Moedercentrum.


Ook kinderen kunnen zich ‘uitleven’. Ze kunnen spelen in de ruimte om de moestuin, deelnemen aan apart georganiseerde activiteiten, maar ook zelf een eigen stukje grond bewerken.

Tuinieren: ‘Moedersmoestuin’

‘Catering & Kookles’

Vind je het leuk om eten uit andere culturen te leren kennen, bereiden en te proeven? Onze nieuwe activiteit ‘Catering en Kookles’ neemt je mee op een culinaire wereldreis.

Voor het goede doel hebben we wereldhapjes gemaakt en gepresenteerd voor de War Child actie in Alkmaar. Koken voor een receptie iets anders? Maak eens een mix van exotische en verrassende hapjes of multiculturele gerechten als bijzondere invulling voor een feestje of partij.


Het biedt een kans om culinaire weetjes en recepten uit te wisselen en is een stimulans om een nieuwe weg op de arbeidsmarkt te vinden voor betaald werk.

Wil je kennis maken met andere smaken en culturen? Neem dan contact met ons op voor de multiculturele Catering & Kookles.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

menu A5_2019  6-27 mei 4wkn Uniwerkgroep.pdf

Elke maandag lunch  door Uniwerkgroep


Samen met het Wijkcentrum Overdie en vrijwilligers organiseert Vrouwenkracht elke maandag van 12 tot 13,30 uur een heerlijke lunch. Deze lunch wordt gemaakt door de Uniwerkgroep en enkele vrijwilligers.


Wil je als vrijwilliger meehelpen met dit mooie project of heb je ideeën voor lekkere recepten? Neem dan contact op met

Houriya Abbou: 06-45 00 35 33.


iedere maandag van 12.00 tot 13.30 uur

in het ontmoetingscentrum van Wijkcentrum Overdie


een 12-uurtje in het kader van


“Een ontmoeting van smaken”


klik op de lunch kaart voor het menu van de maand


#top