VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on FacebookIn Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laag-geletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie. Geletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, rekenen, het omgaan met informatie en het gebruik van alledaagse technologie. Op 27 november werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Heerhugowaard door 31 organisaties een handtekening gezet onder het convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid Kennemerwaard.


Digitale vaardigheden
We leven in een digitale kennissamenleving; het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Veel mensen hebben echter beperkte (digitale) basisvaardigheden. Dit vormt een belemmering om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Onderzoek toont aan dat het hier gaat om 3 tot 4 miljoen Nederlanders.


Taboe

Het gaat om mannen en vrouwen, om ouderen en jongeren, om werkenden en niet-werkenden, om mensen met een beperking en mensen zonder handicap, om mensen woonachtig in de stad en mensen in een plattelandsgemeente, om mensen van buitenlandse afkomst en vooral om mensen die gewoon in Nederland geboren en getogen zijn. Laaggeletterdheid is dus overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Op laaggeletterdheid rust een taboe. Het bespreekbaar maken van deze taalproblemen is lastig. Voor laaggeletterden zelf, omdat zij zich schamen en het probleem vaak verbergen. Voor de omgeving geldt dat deze zich bewust moet zijn dat dit probleem bestaat, de signalen moet leren opmerken en het probleem bespreekbaar moet maken.


Een Bondgenootschap: waarom en met welk doel?
Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken is met diverse partijen een bondgenootschap opgericht.  De doelstelling van dit bondgenootschap is om gezamenlijk laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. In 2012 is Stichting Lezen en Schrijven gestart met deze regio-aanpak. Inmiddels zijn er 9 actieve regionale bondgenootschappen met al meer dan 200 bondgenoten. Op initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard werd een nieuw Bondgenootschap van Stichting Lezen en Schrijven opgericht.


Feestelijke start op 27 november

Op 27 november werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te Heerhugowaard, door 31 organisaties  hun handtekening gezet onder het convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid Kennemerwaard. Hiermee hebben partners van het bondgenootschap uitgesproken samen te willen werken en een actieve bijdrage te willen leveren aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid binnen de regio. Het is een onderling commitment tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om samen deze uitdaging aan te gaan.

Feestelijke start Bondgenootschap voor beter lezen en schrijven

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

Vrouwen leren van elkaar,

stimuleren en ondersteunen elkaar bij

de deelname aan de samenleving en

economische zelfstandigheid

Bondgenootschap Geletterdheid

#top

naar Activiteiten pagina