VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar  | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on Facebook
Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

Onze activiteiten

Vrouwen leren van elkaar,

stimuleren en ondersteunen elkaar bij

de deelname aan de samenleving en

economische zelfstandigheid

VROUWenKRACHT wil in 2019 verder met vindplaatsgericht werken en laagdrempelige activiteiten, waaronder de inloopochtenden. Daarbij is VROUWenKRACHT altijd op zoek naar hoe bepaalde activiteiten elkaar kunnen bestuiven.


Vrouwen kunnen op twee ochtenden (maandag en woensdag) met hun vragen bij VROUWenKRACHT terecht. Vrijwilligers, (waaronder ook veel oud deelnemers), vervullen bij de eerste opvang een belangrijke rol. Ook voor meer complexe vragen is ruimte.

Maandag:     van 10:30 -12:30 uur

Woensdag:   van 10:30 -11:30 uur

andere dagen op afspraak


Locatie: wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'

Neem contact met ons op voor vragen.

Inloopochtend, eerste contact en kennismaking

Kern activiteiten

VROUWenKRACHT:

Activiteiten in samenwerking  met  

Wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’ en anderen


Kernactiviteiten VROUWenKRACHT

Vrouwen nemen Tijd voor elkaar

tijd voor elkaar

De huiskamer in het wijkcentrum vervult een essentiële rol in het samen optrekken van vrouwen.


Zo gaan bijvoorbeeld vrouwen met andere vrouwen naar de huisarts om hen te ondersteunen bij hun hulp vraag, doen vrouwen voor elkaar boodschappen of vangen hen na een ziekenhuisopname op als het eigen netwerk daartoe niet of onvoldoende in staat is.


In de huiskamer worden ook thema’s besproken die vrouwen raken of waarmee zij worstelen. Voorbeelden zijn: omgaan met psychische problemen, opvoedingsvragen, omgaan met geld en aanpakken van schulden.

Door te bewegen op muziek wordt de vitaliteit van het lichaam vergroot en dat heeft een positief effect op iemands gezondheid en welbevinden. De Biodanza-lessen zijn 6 lessen van 1,5 uur.


Wanneer?  Nader op te geven

Vrouwen kunnen zich  hiervoor inschrijven via vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com of bellen met Houriya Abbou:

06-45003533.

Dansen en Pilates

biodanza lessen

Heb jij moeite om je kind te helpen met wiskunde of kom je er niet uit met het helpen bij het huiswerk van je kind? Dan kan Wijkcentrum Overdie jou helpen. Een gediplomeerd docent uit de wijk Overdie ondersteunt dit project voor jou.


De begeleiding is bedoelt voor kinderen met een niveau van VMBO, Havo of VWO in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Inschrijven voor de begeleiding is verplicht!

Voor eventuele vragen en onduidelijkheid kan je contact opnemen met Houriya; tel. 0645003533

Huiswerk begeleiding Wiskunde 1e en 2e klas VMBO-HAVO-VWO

Wilt jij iets organiseren?


Heb je een idee? Graag nodigen wij alle ouders in onze wijk uit om zelf of met elkaar iets te organiseren wat kan bijdragen tot de verbetering van de leer resultaten van onze kinderen.

Het wijkcentrum heeft de faciliteiten en ruimte.

Wij staan open voor jouw initiatieven en komen graag met je in gesprek.  


Neem contact met ons op via Houriya: tel. 0645003533

Activiteiten in samenwerking met wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’

Huiskamer inloop

In de huiskamer vinden elke woensdagochtend activiteiten plaats, waaraan iedereen aan kan deelnemen. De huiskamer is een plek van waaruit bewoners zelf initiatief kunnen nemen voor activiteiten in het wijkcentrum en de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en beroepskrachten van het wijkcentrum.

De sfeer in de huiskamer is gemoedelijk. VROUWenKRACHT nodigt iedereen uit om langs te komen, en vooral vrouwen uit de wijk. Het is voor hen een laagdrempelige manier om dingen buitenshuis te doen en om zelf ook thema’s in te brengen die hen interesseren en waar zij meer over willen weten.


Woensdag:  inloop van 9:30 -10:00 uur;  thema van 10:00 -11:30 uur

Locatie: wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

Wekelijks op woensdag gaan we met e­en groepje de wijk in­ om zwerfafval op te ruimen. Het is een g­ezellige activiteit, ­waarbij je ook op een­ leuke manier werkt a­an je conditie en con­tacten maakt met de wijkbewoners.


Tevens doen wij een oproep aan mensen die een activiteit niet kunnen bekostigen, maar via deelname aan troep trimmen hiervoor wel in aanmerking kunnen komen. Door een contract dat Stadswerk072 met VROUWenKRACHT heeft afgesloten is dit mogelijk geworden.

 

Wij hebben een aantal straten geadopteerd om deze wekelijks schoon te houden. “Onze straten” hebben een 3km strekkende lengte. Een pop-up kaartje geeft een beeld hiervan.


Daarnaas­t draag je bij aan ee­n schonere wijk en ku­nt ook op een informe­le manier andere wijk­bewoners op hun veran­twoordelijkheid wijze­n.


Ook kun je op jezelf troeptrimmen met gebruik van materiaal van het wijkcentrum!

Troep trimmen

Opstap Nederlandse taal

De Nederlandse taal is erg belangrijk voor deelname van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Sommige vrouwen spreken de Nederlandse taal onvoldoende of kunnen deze niet lezen of schrijven. Zij ervaren daardoor belemmeringen in bijvoorbeeld de contacten met de school van hun kinderen of het vinden van werk.


Mondelinge vaardigheid geeft vertrouwen in de conversatie en leidt daardoor tot een beter contact en gesprek met de buren, of iemand in de zorgverlening, een arts, of de docent van school. Goede communicatie is van belang om je persoonlijke mening en informatie juist te kunnen uitwisselen en ook om je gevoelens onder woorden te kunnen brengen.


Schriftelijke vaardigheid is vereist bij het schrijven van zowel persoonlijke als zakelijke brieven, e-mails, sollicitaties, notulen en verslagen, uitnodigingen. Activiteiten die lastig zijn en veel aandacht eisen. Een goede structuur zorgt voor leesbaarheid en duidelijkheid.


De cursus ‘Opstap Nederlandse taal’ biedt u de mogelijkheid de taal eigen te maken. Een proefles bepaalt op welk niveau lessen kunnen worden gevolgd.


Woensdag:   van 10:00 - 11:30 uur

Locatie: wijkcentrum 'wijkcentrum Overdie'


Info en aanmelden: Houriya 06-45003533 vrouwenkracht@gmail.com

meer over taalles 

Fietslessen

Fietsen maakt het zoveel gemakkelijker om even ergens naar toe te gaan. Het fietsen maakt een intensievere deelname in de maatschappij mogelijk, bij het werk, studie, en vervoer tussen school en thuis.


De cursus “leren fietsen” is voor vrouwen die nog niet (durven) kunnen fietsen maar dit wel willen leren. Deze cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur en kost € 20,00 en wordt gegeven door een ervaren docente. VROUWenKRACHT organiseert regelmatig de fiets lessen. Veelal in samenwerking met het wijkcentrum.

Naast het praktisch fietsen, leren vrouwen ook verkeersregels en daarmee veilig fietsen.


Voor vrouwen die nog steun nodig hebben na de lessen, is er een mogelijkheid om samen met een fietsmaatje te gaan fietsen.


 Inschrijving kan via de website van Vrouwenkracht Alkmaar of telefonisch. Of mail met: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

Wijkbewoners die minder mobiel zijn, kunnen van de Max Mobiel gebruikmaken. De Max Mobiel is een welkome aanvulling op andere vervoersvoorzieningen en biedt wijkbewoners de gelegenheid zich voor elkaar in te zetten.


De chauffeurs zullen met een Maxmobil ouderen en mensen die minder mobiel zijn, naar bestemmingen in de wijk brengen.

Daarnaast kunnen ook mantelzorgers gebruik maken van een MAX Mobiel.


Het aannemen, plannen en rijden van de ritten gebeurt door vrouwen van VROUWenKRACHT. Ook is het mogelijk om te vragen naar een vrouw  als chauffeur  


  • Gratis, een vrijwillige bijdrage geven mag wel, maar is niet verplicht

  • 24 uur van te voren bellen op werkdagen tussen 10 -12  uur

  • Alle vrijwilligers hebben een certificaat en dragen een Max-mobiel badge


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkcentrum

072-5402499

Max Mobiel: ‘voor mobiliteit in de wijk’

‘Keukenklanken’

Vrouwen leren spelenderwijs de Nederlandse taal (beter) spreken door recepten op muziek te zetten en samen keukenliedjes te zingen.


Voor veel vrouwen is samen-koken een plezierige activiteit, waarbij zij elkaar ontmoeten en hun kookervaringen delen. Het project ‘Keukenklanken’ sluit daarop aan. Het is een ideale gelegenheid voor vrouwen, die het Nederlands nog onvoldoende beheersen en/of hun woordenschat willen vergroten, om hieraan te werken.


Deelname aan een taalcursus helpt vrouwen verder. Maar het leren vanuit ‘boekjes’ is niet voor iedereen even aantrekkelijk. Reden om laagdrempelig in te stappen en aan te sluiten waar vrouwen al enthousiast mee bezig zijn. Samen-koken, zingen en meteen je Nederlandse taal beter te leren.  


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

Menu

Samen met het Wijkcentrum Overdie en vrijwilligers organiseert Vrouwenkracht elke maandag van 12 tot 13,30 uur een heerlijke lunch. Deze lunch wordt gemaakt door de Uniwerkgroep en enkele vrijwilligers.


iedere maandag van 12.00 tot 13.30 uur in het ontmoetingscentrum van Wijkcentrum Overdie


Een 12-uurtje in het kader van “Een ontmoeting van smaken”

klik op de lunch kaart voor het menu van de maand


Wil je als vrijwilliger meehelpen met dit mooie project of heb je ideeën voor lekkere recepten? Neem dan contact op met

Houriya Abbou: 06-45 00 35 33.


#top troep trimmen er zijn voor elkaar

VROUWenKRACHT is in 2020 gestart met De Kleine huiskamer.

Dat is een plek waar ouders elkaar wekelijks ontmoeten en terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun (jongste) kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Terwijl hun kinderen met elkaar spelen, kunnen vrouwen hun opvoedingservaringen delen, elkaar ondersteunen en tips geven.

 

De kleine huiskamer is van 09.00 t/m 12.00 voor ouders met kinderen. De bibliotheek verzorgt wekelijks een leesmoment van een kwartier voor moeder, vader  en kind als deel van de tijd. Bibliotheek en Speel-o-theek geeft informatie over gebruik van speelgoed wat te maken heeft met de ontwikkeling van het kind.


 

Waar?           Wijkcentrum Overdie in de bibliotheek

Wanneer?    Elke vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur             

                      vrije inloop, kom dus langs!


voor eventuele vragen en onduidelijkheid kan je contact opnemen met Houriya; tel. 0645003533

De kleine huiskamer

kleine huiskamer

thema’s betreffende ouders en kind worden besproken in de vervolgcursus


“positief opvoeden”


voor ouders die daar behoefte aan hebben!

omgaan met psychische klachten   Uitnodiging Samen  in beweging

Wanneer trimmen?


maandag van 10:30 uur tot 11:30 uur &

woensdag van 11:30 uur  tot 12:30 uur

met 10 tot 15 deelnemers.

Kijk ook op onze  facebook pagina.


Info en aanmelden: Houriya 06-45003533

Heldin – een cursus speciaal voor vrouwen

Het Rode Kruis biedt een cursus aan speciaal voor vrouwen. Tijdens de cursus werken deze vrouwen aan hun weerbaarheid en zelfvertrouwen zodat ze kunnen en durven anticiperen bij diverse (nood)situaties.


Heldin is een cursus voor vrouwen die nog niet de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen hebben om te kunnen of durven handelen in een noodsituatie. Tijdens de Heldin cursus leren deelnemers de praktische vaardigheden om (eerste) hulp te kunnen bieden en wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, daadkracht en effectieve communicatie. Tijdens de cursus leren deelnemers hulp (durven) te vragen, omgaan met lastige situaties en te reageren in noodsituaties.

     Meer informatie over het

Bondgenootschap Geletterdheid

voor beter lezen en schrijven

Bondgenootschap Geletterdheid

Twaalfuurtje lunchkaart maandag

leren fietsen?  klik hier    knutselmiddagbekijk onze flyer Kleine huiskamer 

Waar?           Wijkcentrum Overdie

Wanneer?    Elke maandag van 19:00 uur tot 21:00 uur voor VWO-HAVO studenten

                       Elke donderdag van 15:00 uur tot 17:00 uur voor leerlingen groep 4, 5 en 6 ondersteuning huiswerk


                       (tijdens schoolvakanties gaan de wiskunde lessen niet door)

Kosten?      € 20,00 voor 10 lessen

Tijdens de cursus leren de deelnemers:


Meer weten over de cursus:

Eerst komende lessen  (woensdag):      20, 27 maart     |      3, 10, 17, 24 april     |      8, 15, 22, 29  mei