VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar  | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on Facebook

Agenda

Een overzicht van al onze activiteiten.

Inloop en kennismaking | Thema ochtend de Mare | Fietslessen | Catering en kookles | Nederlandse taal  |  Computerlessen |

Vrouwen leren van elkaar,

stimuleren en ondersteunen elkaar bij

de deelname aan de samenleving en

economische zelfstandigheid

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

Thema ochtend bibliotheek de Mare

Wilt u, mevrouw, binnen lopen om een kopje koffie of thee te drinken en ongedwongen een praatje te maken? Dat kan! U kunt op de donderochtend andere vrouwen ontmoeten en bijvoorbeeld andere culturen leren kennen. U mag zelf onderwerpen en ideeën aandragen. In overleg organiseren we  een themaochtend. We nodigen hiervoor een deskundige spreker uit.


Op de inloopochtenden kunt u uw verhaal kwijt. Ook als u niet meer naar de Ouderkamer gaat, omdat uw kinderen van de basisschool af zijn, bent u bij ons van harte welkom.


Kom binnen op donderdagochtend tussen 10:00 en 11:30 uur in 'Bibliotheek Alkmaar de Mare'.

Let op: de ingang is de dienstingang achterom! aanbellen; en melden dat u voor Vrouwenkracht komt.

(Dit omdat de bibliotheek pas om 11:00uur opengaat)Fietslessen in de hal

Voor vrouwen die niet met fietsen zijn grootgebracht vergroot het hun actieradius en daarmee hun onafhankelijkheid en hun mogelijkheden. Het fietsen maakt een intensievere deelname in de maatschappij mogelijk, bij hun werk, studie, en vervoer tussen school en thuis.


Start cursus: bij voldoende deelname

Tijd: op donderdagen; tijdstippen in overleg

Aantal lessen: 12 stuks

Eigen bijdrage: € 20,00 vooraf te betalen

Locatie: Fietsles in de hal Life 072 - Koelmalaan 310 - Alkmaar


Klik hier voor het aanmeldingsformulier


Lees en klik hierop voor meer informatie >>

Kooklessen

Onze nieuwe activiteit ‘Catering en Kookles’ neemt je mee op een culinaire wereldreis. Naast het leren maken van een mix verrassende hapjes en/of multiculturele gerechten voor de catering van een feestje of partij komen belangrijke aspecten aan de orde zoals regulering op het gebied van hygiëne en hoe kan ik praktisch “werk maken” van mijn passie.


Start cursus: maandag 5 januari 2015

Tijd: alle maandagen: 09:00 – 12:00 uur

Locatie: 'Thuis in wijkcentrum Overdie' - Ruusbroechof 97 - Alkmaar

Kosten: € 50,00 eenmalig, vooraf te betalen. Voor de benodigde ingredienten wordt een aanvullende bijdrage gevraagd aan de cursisten.


Klik hier voor het aanmeldingsformulier


Lees en klik hierop voor meer informatie >>

Opstap Nederlandse taal

De Nederlandse taal is erg belangrijk voor deelname van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Sommige vrouwen spreken de Nederlandse taal onvoldoende of kunnen deze niet lezen of schrijven. Mondelinge vaardigheid geeft vertrouwen in de conversatie en leidt daardoor tot een beter contact en gesprek met de docent of buren. Schriftelijke vaardigheid is vereist bij het schrijven van zowel persoonlijke als zakelijke brieven, sollicitaties, verslagen enz. De cursus biedt de mogelijkheid de Nederlandse taal eigen te maken.


Cursus: conversatielessen Nederlandse taal (opstapniveau)

Tijd: nader op te geven


Cursus: conversatielessen Nederlandse taal (gevorderden)

Tijd: alle maandagavonden 19:30 - 21:00 uur


Locatie:  'Thuis in wijkcentrum Overdie' - Ruusbroechof 97 - Alkmaar

Kosten: voor deelname wordt een kleine bijdrage gevraagd


Klik hier voor het contactformulier


Lees en klik hierop voor meer informatie >>

Iedereen is welkom en kan met VROUWenKRACHT kennismaken. U kunt zonder afspraak langskomen en kennis maken met onze coördinator. Een kopje koffie of thee drinken en meteen uw vragen stellen over onze activiteiten, informatie inwinnen over allerlei onderwerpen. Wat kan VROUWenKRACHT voor u betekenen? Kom langs, wij zijn er


maandag: van 10:00 -12:30 uur

dinsdag: van 9:00 -12:30 uur

Locatie: 'Thuis in wijkcentrum Overdie' - Van Maerlantstraat 8 -  1813BH Alkmaar

Inloop en kennismaking

Computercursus bij VROUWenKRACHT Alkmaar

In september 2014 start de nieuwe basiscursus computer-gebruik. Dit is een cursus voor beginners. De benodigde vaardigheden worden geleerd om uiteindelijk de computer goed te kunnen gebruiken; teksten te kunnen schrijven; e-mails te kunnen versturen; foto's te bewerken; het gebruik van het internet. U wilt toch ook contact houden met familie en vrienden? We verzorgen een  beginners cursus op maat.


Start cursus: nader op te geven

Tijd: alle dinsdagen: 13:15 - 15:15 uur

Locatie: 'Thuis in wijkcentrum Overdie' - Ruusbroechof 97 - Alkmaar


Na de cursus zijn kopieen van de behandelde onderwerpen verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.


Klik hier voor het contactformulier


Lees en klik hierop voor meer informatie >>

Viering ‘Internationale Vrouwendag’Talentvolle Vrouwen ' vieren Internationale Vrouwendag op 5 maart, waarin talentvolle vrouwen laten zien wat ze de maatschappij te bieden hebben.


Zaterdag  5 maart 2016  |  vanaf 17.00 uur

Kosten € 5,00 p.p.


Vrouwen uit Overdie organiseren zelfstandig de vrouwendag. Vrouwen ontmoeten elkaar en beleven plezier. Culturen worden met elkaar verbonden. Vrouwen vieren de Internationale vrouwendag met elkaar!

De kleine startende ondernemers hebben de kans om betrokken te zijn  en een invulling te geven aan het programma.


Informatie:Houriya Abbou tel: 06 4500 35 33

#top